Erhan Kaplan

Lisans öğrenimi sırasında kendi kendine basladığı Ney öğrenimine Ekrem Vural ve Celaleddin Biçer'den aldığı dersler ile devam etti. Aynı dönemde Ud öğrenmeye basladı. Klasik Türk Müziği ve Ney hakkında Timuçin Çevikoğlu'ndan faydalandı. Arkadaş çevresi ile oluşturdukları amatör müzik çalışmalarında yer aldı. Oluşumundan kısa bir süre sonra Güz Kumpanyasına dahil oldu. Güz Kumpanyası'ndaki müzik çalışmalarının yanısıra halen özel bir havacılık şirketinde pilot olarak çalışmaktadır.

2021  Güz Kumpanyası                                 Tasarım: Mustafa Göçer