Dilcu Keleş

Eğitim hayatının başında, henüz 7 yaşında iken Ahmet Şaner Erdal ile başladığı musiki derslerine ilk enstrümanı olan Zenne Ud ile iştirak etti. Nazariyat eğitimi ile desteklenen bu dersler uzun yıllar disiplinli bir şekilde yürütüldü.

Üniversite lisans eğitimi sırasında aktif olarak yer aldığı ODTÜ Klasik Türk Müziği Topluluğu çatısı altında Klasik Kemençe ile tanıştı. Timuçin Çevikoğlu, Miase Bayramoğlu Örümlü, Selçuk Sipahioğlu ve Çoşkun Açıkgöz’ün yönetiminde yürütülen Klasik Türk Müziği, Türk Sanat Müziği ve Tasavvuf Müziği çalışmalarına katıldı. Aynı dönemde, ‘Nevniyaz’ ve ‘Masal’ ekiplerinde Ud ve Klasik Kemençe icrası ile yer aldı.

Ankara’da tamamladığı lisans eğitimi sonrası İstanbul’a uzanan yolculuğunda musiki eğitimine Kubbealtı Kültür ve Sanat Akademisi bünyesinde ders veren Elif Ömürlü Uyar ve Münip Utandı ile devam etti. Güz Kumpanyası ekibine 2016 yılında katılmış olup çalışmalara Klasik Kemençe ve Ses ile katkıda bulunmaktadır.

2021  Güz Kumpanyası                                 Tasarım: Mustafa Göçer