Bayezid Özden

Müzikle ilgilenmeye Çanakkale'de onbir yaşında, müzik öğretmeni Kaya Sunar ile mandolin öğrenerek başladı. Sonraki senelerde müzik öğretmeni Salih Yıldırım ile çok sesli batı müziği, solfej, mandolin ve keman çalıştı. Ortaokul ve lise yıllarında çok sesli çalgı orkestrasında çaldı, konserler verdi. ODTÜ Türk Halk Bilimi Topluluğu'nda (THBT) Cenk Güray'dan Türk Halk Müziği ve bağlama öğrendi. THBT korosu ve halk oyunu gösterilerinde uzun seneler bağlama ve kabak kemane çaldı. Topluluk bünyesinde çeşitli çalgı kursları verdi. Sessiz Film isimli grupta film müzikleri çalıştı. THBT Deneysel'de çok sesli Türk Halk Müziği çalıştı ve çeşitli üniversitelerde konserler verdi. Güz Kumpanyası'nda keman, mandolin, kabak kemane ve bağlama çalıyor.

2021  Güz Kumpanyası                                 Tasarım: Mustafa Göçer