Ulaş Soylu

Müziğe olan ilgisi, halk ezgilerine tutkun olan babasından öğrendiği, halen kulağında çınlayıp duran türkülerden kaynaklanır. Çalgı icrasına, ilkokul yıllarında Erman Kayakıran Hoca'dan aldığı bağlama ve solfej dersleri ile başlamış, ortaöğrenimi boyunca Edremit/Balıkesir'de düzenlenen birçok amatör halk müziği etkinliğine iştirak etmiştir. 1999’da dahil olduğu ODTÜ-Türk Halk Bilimi Topluluğu (THBT) çatısı altında, THM Korosu’nda korist; Bağlama Üçlüsü, Deneysel Müzik Grubu, Bağlama Orkestrası ve Güz Kumpanyası'nda ise icracı olarak yurt içi ve yurt dışında düzenlenen çok sayıda konser, gösteri ve festivalde sahne almış, radyo ve televizyon çekimlerine katılmıştır. Üniversite yılları boyunca THBT'de bağlama eğitmenliği görevi üstlenmiş, ayrıca İlköğretim Okullarına Yardım Vakfı (İlkyar) ile Anadolu'nun ücra bölgelerindeki ilkokullarda gönüllü müzik öğretmenliği yapmıştır. Güz Kumpanyası'na cura, abdal sazı ve divan sazı ile katkı sunmaktadır.
2019  Güz Kumpanyası                                 Tasarım: Mustafa Göçer